สมัคร Holiday Palace ปธ.พัทยาเอฟซีร้อง4องค์กรสอบส.บอลทวงถามเงินหาย

สมัคร Holiday Palace

ประธานพัทยาเอฟซี เดินสายร้องเรียน สนช./ปปง./ปปท./คตร./ตรวจสอบการทุจริต ทวงถามเงินหายไปใหน ขณะที่ สนช.เรียกกรมสรรพากรเข้ามาให้ข้อมูล

สมัคร Holiday Palace เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรในหนังสือดังกล่าวระบุว่า

“ตามที่ทางคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เชิญอธิบดีกรมสรรพกร ร่วมกับคณะกรรมมาธิการศึกษาและการกีฬา เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องรายได้และการเสียภาษี ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มบุคคล และกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งทางอธิบดีกรมสรรพากร ได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ นั้น”

“ทางคณะกรรมมาธิการศึกษาและการกีฬาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ประกอบกับกรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการเสียภาษี ดังนั้นคณะกรรมาธิการฯจึงมีมติ ขอเรียนเชิญอธิบดีกรมสรรพากร หรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจงความคืบหน้า และขั้นตอนการดำเนินงานของกรมสรรพากร ต่อเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ.ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1อาคารรัฐสภา 2 พร้อมทั้งขอให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือตัวแทนจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย”